კონსპექტი – კერძო სამართლის სისტემა

კერძო სამართლის შიგნით უნდა განვასხვავოთ სამოქალაქო სამართალი, როგორც ზოგადი კერძო სამართალი და სხვა სპეციალური დარგები. სამოქალაქო სამართალს მიიჩნევენ ზოგად კერძო სამართლად იმ განსაკუთებული კერძო სამართლის იმართ, რომლებიც დროთა განმავლობაში, საზოგადოებრივი პროცესების განვითარების შედეგად წარმოიქმნა.

განსაკუთრებულ კერძო სამართალს მიეკუთვნება: მეწარმეთა, ინტელექტუალური საკუთრების, შრომისა და საკორპორაციო სამართალი.
საავტორო, საპატენტო და მათი მსგავსი ურთიერთობების მომწესრიგებელი ნორმერი ასევე შეადგენენ განსაკუთრებული კერძო სამართლის ნაწილებს.
შრომის სამართალი, რომელიც ადრე სამოქალაქო სამართლის ნაწილი იყო, სოციალური განვითარების შედეგად ცალკე დარგად ჩამოყალიბდა.
კერძო სამართლის ნაწილია ასევე გაკოტრების სამართალი.
სამოქალაქო სამართალი კერძო სამართლის ბირთვია. იგი განსაზღვრავს ისეთ ფუძემდებლურ დებულებებს, რომლებიც ყველა სხვა კერძოსამართლებრივ დარგში გამოიყენება.

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: