კონსპექტი – კაუზალური და აბსტრაქტული გარიგება.

გარიგებათა დაყოფა აბსტრაქტულ და კაუზალურ გარიგებებად ტრადიციულად გერმანული სამოქალაქო სამართლისთვისაა დამახასიათებელი.
გარიგება მიიჩნევა კაუზალურად , თუკი მისგან გამომდინარეობს გარიგების მიზანი (causa) , სამართლებრივი საფუძველი. , ე.ი. კაუზალურია გარიგება , რომელსაც აქვს კონკრეტული ხელშესახები სამართლებრივი საფუძველი – causa, მიზანი. სამართლებრივი საფუძველი შეიძლება იყოს ჩუქება , თხოვნა, მიყიდვა და ა.შ. გარიგების ამ უშუალო რიპურ საფუძველს (მიზანს) რომელიც გადაცემის ხასიათს განსაზღვრავს, ეწოდება სამართლებრივი საფუძველი causa. ამ ტიპის გარიგებათა ცალკე გამოყოფის პრაქტიკული მნიშვნელობა იმაშია, რომ მათი ნამდვილობა დამოკიდებულია სამართლებრივი საფუძვლის ნამდვილობაზე : თუ კაუზალური გარიგების საფუძველი ბათილია , მაშინ მთლიანად გარიგება იქნება ბათილი.
აბსტრაქტული გარიგების დროს კაუზალურისაგან განსხვავებით სამართლებრივ საფუძველს მნიშვნელობა არა აქვს და გარიგების ნამდვილობა დამოუკიდებელია ამ სამართლებრივი საფუძვლის ნამდვილობისაგან. აბსტრაქტული გარიგებები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ საწარმდგენლო და საორდერო ფასიანი ქაღალდების დროს.
როგორც წესი , აბსტრაქტულად და კაუზალურად გარიგებების დაყოფის საკითხი წარმოიშობა იმ გარიგებების დახასიათებისას , რომელთა მეშვეობითაც პირი სამართლებრივ ან ქონებრივ სარგებელს იღებს.

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: