კონსპექტი – პირობითი გარიგებები

ხშირია შემთხვევები, , როცა გარიგების მონაწილეები გარიგებით გათვალისწინებული შედეგი დადგომას უკავშირებენ განსაზღვრული გარემოებების არსებობას. ვინაიდან გარიგების შედეგების შედეგების დადგომა ამ გარემოებებზეა დამოკიდებული , სამოქალაქო სამართალი ასეთ გარიგებებს პირობით გარიგებებს უწოდებს.
გარიგებით გათვალისწინებული შედეგის დადგომა შეიძლება რამდენიმე პირობაზე იყოს დამოკიდებული. ეს პირობები შეიძლება იყოს როგორც კუმულატიური , ასევე ალტერნატიული. კუმულატიური პირობის დროს აუცილებელია ყველა იმ პირობის არსებობა , რომელიც გარიგების ნამდვილობის პირობად არის დასახელებული. ალტერბატიული პირობის შემთხვევაში გარიგების ნამდვილობისთვის საკმარისია ერთ-ერთი რომელიმე პირობის დადგომა.
გარიგება პირობითად ჩაითვლება მხოლოდ მაშინ, როცა მისი ნამდვილობა დამოკიდებულია სამომავლო და უცნობ მოვლენაზე“, ანუ ისეთ მოვლენაზე , რომელიც მომავალში უნდა დაგეს , მაგრამ ჯერ კიდევ გაურკვეველია , დადგება თუ არა ეს მოვლენა სინამდვილეში.
სამოქალაქო კოდექსი ერთმანეთისაგან განასხვავებს გადადების ანუ სუსპენსიურ და გაუქმების ანუ რეზოლუტიურ პირობებს. გარიგება გადადების პირობითაა დადებული , თუკი გარიგებით გათვალისწინებული უფლებებისა და მოვალეობების წარმოშობა დამოკიდებულია მომავალ და უზნობ მოვლენაზე.
გარიგება გაუქმების პირობით დადებულად ითვლება , როცა ამ პირობის დადგომა იწვევს გარიგების შეწყვეტას და აღადგენს გარიგების დადებამდე არსებულ მდგომარეობას.
შინაარსის მიხედვით გარიგების პირობა შეიძლება იყოს კაზუალური და პოტესტატური. კაზუალურია პირობა , როცა მისი არსებობა დამოკიდებულია შემთხვევით მოვლენაზე. პოტესტატური პირობის დადგომა გამოიხატება ერთ-ერთი მხარის მოქმედებაში.

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: