კონსპექტი – ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გაუქმება

ინდ. აქტის გაუქმება მოიცავს როგორც აქტის ბათილად, ისე ძალადაკარგულად გამოცხადებას. აქტი ორივე შემთხვევაში წყვეტს მოქმედებას, მაგრამ მათ შორის განსხვავება მდგომარეობს ძალადაკარგულად გამოცხადებული აქტის სამართლებრივ ბუნებაში. ბათილად ცნობის ობიექტია უკანანო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტი, ხოლო ძალადაკარგულად ცხადდება კანონიერი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტი. პირის კანონიერი ნდობისა და საჯარო ინტერესების გათვალისწინებით, შესაძლებელია, განისაზღვროს ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის მოქმედების შეწყვეტა : ა) მისი ძალაში შესვლის დრიდან; ბ) მისი ბათილად ცნობის დღიდან ; გ)მომავალში, კონკრეტული თარიღის მითითებით. ინდ.აქტს ბათილად ან ზალადაკარგულად აცხადებს მისი გამომცემი ადმინისტრაციული ორგანო, ხოლო საჩივრის ან სარჩელის წარდგენის შემთხვევაში ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოს ან სასამართლოს შეუძლია მისი ბათილად ცნობა.

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: