კონსპექტი – კეთილსინდისიერებისა და კანონიერი ნდობის პრინციპი

კეთილსინდისიერების პრინციპი ვრცელდება არა მარტო ადმინისტრაციულ ორგანოებზე, არამედ მოქალაქეებზეც. ის გამომდინარეობს სამარტლებრივი სახელმწიფოს პრინციპიდან, რომელიც კრძალავს ისეთ მმართველობით საქმიანობას, რომელიც თავის მხრივ კანონიერია, მაგრამ იწვევს მისი ადრესატის კანონიერი ნდობის გაცრუებას. კანონიერი ნდობის პრინციპი უკავშირდება ადმინისტრაციული ორგანოს ინიციატივით ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გაუქმებას და ადმინისტრაციული ორგანოს დაპირებას. დაუშვებელია აღმჭურველი ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, თუ დაინტერესებულ მხარეს კანონიერი ნდობა აქვს მის მიმართ. კანონიერი ნდობა არსებობს მაშინ, თუ მან ამ აქტის საფუძველზე განახორციელა იურიდიული მნიშვნელობის მოქმედება და უკანონი ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობით მას მიადგება ზიანი. უკანონო აღმჭურველი ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის მიმართ კანონიერი ნდობის გამომრიცხველი გარემობაა დაინტერესებული მხარის უკანონო ქმედება. რაც შეეხება დაპირებას, ეს გარემოებებია : ა) მას საფუძვლად უდევს ადმინისტრაციული ორგანოს კანონსაწინააღმდეგო დაპირება ; ბ) შესაბამისი ნორმატიული აქტის შეცვლის გამო პირი ვერარ აკმაყოფილებს დაწესებულ მოთხოვნებს; გ) მას საფუძვლად უდევს დაინტერესებული მხარის უკანონო მოქმედება.

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: